กรรมการผู้จัดการ ธอส. รับรางวัล “Thailand’s Top CEO Awards 2021”

0
1442

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เข้ารับรางวัล “Thailand’s Top CEO Awards 2021″ จากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธีมอบรางวัลในงาน “2021 ASIA CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY : Asia’s Champions of Excellence”  ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด และบริษัท อินฟลูเอ็นเชี่ยลแบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ในเอเชียมายาวนานกว่า 20 ปี เพื่อมอบรางวัลให้แก่แบรนด์ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค ผู้นำธุรกิจที่โดดเด่น

ซึ่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำองค์กรที่มีความสามารถและความมุ่งมั่น

ในการ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ตามพันธกิจของ ธอส. พร้อมกับพัฒนาบริการด้านดิจิทัลให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ ธอส. ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564