กรมสวัสดิการทหารอากาศจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดตลาดนัดสินค้าราคาถูกเพื่อผู้บริโภค

0
590

พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศมอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วัลลภ ประสงค์กิจ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการ การจัดตลาดนัดสินค้าราคาถูกให้กับผู้บริโภค โดยนักเรียนหลักสูตรนายทหารสวัสดิการรุ่นที่ 21 ในวันพุธที่ 21 มีนาคม2563 ณ ลานหน้าโรงเรียนสวัสดิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนายทหารสวัสดิการรุ่นที่21 ได้เรียนรู้การจัดตลาดนัดสวัสดิการได้อย่างถูกต้องอีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะในการวางแผนการจัดงานด้านสวัสดิการและส่งเสริมการสร้างรายได้แก่กำลังพลและครอบครัวตอบสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศด้านของสวัสดิการ

ภายในงานประกอบไปด้วยสินค้าของดีแต่ละกองบิน สินค้าราคาถูกจากโรงงาน สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า อาหารเครื่องดื่ม ผักสดจากสวน ขนมปังแลบลิ้นby ครูต้อย และอื่นๆ อีกมากมาย