#กรมการท่องเที่ยว #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ทรานฟอร์มการท่องเที่ยว2022

0
243

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว หน่วยงานรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย และผู้สนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ การต้อนรับการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน จากทีมวิทยากรชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญ กับ 6 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่ 1 พลิกโฉมท่องเที่ยวไทยให้เป็นหนึ่ง
หลักสูตรที่ 2 แนวทางการหางบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว…สู่ความยั่งยืน
หลักสูตรที่ 3 Local เลอค่า…เสน่ห์ชุมชนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน
หลักสูตรที่ 4 การตลาดเพื่อให้ท่องเที่ยวไทย…ไฮเอนด์
หลักสูตรที่ 5 ยกระดับคุณภาพบริการไทย…ชนะใจทั้งโลก
หลักสูตรที่ 6 ช่างสร้างช่างสรรค์…เติมฝันท่องเที่ยวไทย

เพียงสแกน OR Code
#ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
#ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร จากกรมการท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 618 7781 -4 หรือ 081 421 4692