กทปส. แนะนำรายการดีๆ เพื่อเยาวชนไทย กับ รายการสุภาษิต คำ ปัง ปัง”

0
952

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. แนะนำรายการดี ๆ ผ่านครงการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ “สุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์) จัดทำโดย บริษัท เซเท่น กราฟฟิก แอนด์ มีเดีย จำกัด

      รายการสุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์) จัดทำขึ้นเพื่อให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปรู้จักและเข้าใจถึงคำภาษาไทยร่วมสมัย สามารถนำคำภาษาไทยร่วมสมัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และรู้ถึงที่มา รากภาษาไทยในอดีต เพื่อคงคุณค่าและอนุรักษ์มรดกทางภาษาวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

    กทปส. ฝากติดตามรับชมผลงาน “สุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์) ได้ที่

    Youtube Channel    : กทปส. – กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

    Playlist            : https://www.youtube.com/playlist…

    Website         : https://btfp.nbtc.go.th/portfolio.aspx

    Facebook        : กทปส. – กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

    Twitter            : https://twitter.com/BTFP8