กคช. ให้ความสำคัญกับผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมในอาคาร

0
261

นายวิญญา สิงห์อินทร์ รักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับผู้อยู่อาศัย ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เร่งลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมในห้องพักอาศัยอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการ โดยมี ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากบริษัทที่รับจ้างก่อสร้างโครงการฯ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ซึ่งพบว่ามีห้องพักอาศัยที่มีน้ำรั่วซึม จำนวน 27 ห้อง และได้เข้าเยี่ยมเยียนผู้อยู่อาศัยที่พบปัญหาน้ำรั่วซึมดังกล่าว พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้อยู่อาศัยในโครงการ รวมทั้งยังได้ย้ำกับตัวแทนผู้อยู่อาศัยในโครงการว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงกรณีน้ำรั่วซึมทั่วไป อันเป็นเหตุมาจากในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝน รวมถึงยังได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนที่ส่งผลทำให้มีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ไม่ได้เกี่ยวกับตัวโครงสร้างอาคารชำรุดแต่อย่างใด ปัจจุบันบริษัทที่รับจ้างก่อสร้างโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและลงพื้นที่ซ่อมแซมแก้ไขแล้ว