กคช. เปิดให้เอกชนยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ติดนิคม)

0
2044

นางสาวอภิสมา ฉัตรกิตติ์พิภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมอาคารตลาด โฉนดที่ดินเลขที่ 115773 ขนาดเนื้อที่ประมาณ 0-2-96.40 ไร่ (1,185.60 ตารางเมตร) ในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ติดนิคม) ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่า ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 10.30 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่

การเคหะแห่งชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารได้ที่กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 7705 และ 0 2351 6036 และสำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา 1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3449 7081 และ 084 387 4070 ในวันและเวลาทำการ