กคช. เตรียมเปิดศึกฟาดแข้ง “NHA Super League” เชื่อมสัมพันธ์ชาวชุมชน

0
1449

การเคหะแห่งชาติเตรียมระเบิดศึกฟาดแข้งฟุตบอล 7 คน ด้วยการจัดการแข่งขัน “โครงการฟุตบอล 3 วัย ต้านภัยยาเสพติด (NHA SUPER LEAGUE)” โดยเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาคลองจั่น ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการแข่งขัน “โครงการฟุตบอล 3 วัย ต้านภัยยาเสพติด (NHA SUPER LEAGUE)” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับชาวชุมชน รวมถึงภาคีเครือข่าย พร้อมสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชน และผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน และส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเป็นการยกระดับกีฬาฟุตบอลในชุมชนเพื่อมุ่งหน้าสู่สากล พร้อมทั้งยังเป็นการลดและขจัดปัญหายาเสพติดในชุมชนสำหรับการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเด็ก อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทเยาวชน/ประชาชนทั่วไป อายุ 16 – 40 ปี และประเภท VIP อายุ 41 ปี ขึ้นไป (ทีมละไม่เกิน 15 คน) การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งเวลา ครึ่งละ 20 นาที พัก 5 นาที ซึ่งทุกทีมสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นในเวลาแข่งขันไม่เกิน 5 คน กำหนดเปิดสนามนัดแรกวันที่ 4 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และจะทำการแข่งขันทุกวันๆ ละ 12 ทีม ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 โดยทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลจาก ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมรับเงินรางวัล 10,000 บาท 

ทั้งนี้ การแข่งขันรายการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ธนาคารออมสิน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (ESRI Thailand) บริษัท จีไอเอส จำกัด (GIS) บริษัท ส.วัฒนะกิจก่อสร้าง จำกัด บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รอยัล เฟม กรุ๊ป (Royal Fame Group) เยส บางพลี ตลาดบวรร่มเกล้า และบริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด