กคช.เชิญชวนยื่นซองเสนอราคาสิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาด โครงการเคหะชุมชนคลองจั่น

0
161

       นางสาวอภิสมา  ฉัตรกิตติ์พิภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ    กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ดำเนินการสรรหาผู้ได้สิทธิเช่าพื้นที่บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 151707 เนื้อที่ประมาณ 704.80 ตารางเมตร พร้อมอาคารไม่มีบ้านเลขที่ บริเวณแฟลต 6 ริมถนนศรีบรูพา โครงการเคหะชุมชนคลองจั่น เพื่อประกอบการค้าหรือจัดทำร้านสะดวกซื้อ ด้วยวิธียื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่า กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม   ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 (อาคาร 16 ชั้น) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันเดียวกัน

สอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารได้ที่ กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ โทร. 02 351 7891 และ 02 351 7757และสำนักงานเคหะนครหลวงสาขาคลองจั่น โทร 02 353 1201 ในวันและเวลาทำการ