กคช. ลดค่าฝุ่น PM 2.5 จัด Big Cleaning Day เคหะชุมชนดินแดง 11-12 มี.ค. นี้

0
2037

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดโครงการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดและสภาพแวดล้อม Big Cleaning Day เคหะชุมชนดินแดง 1 โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล (คนที่4 จากขวา) ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ (คนที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง คณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 1 คณะจิตอาสาและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานสวนพักผ่อน อาคารแฟลต 8 ชั้น เคหะชุมชนดินแดง 1 กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดและสภาพแวดล้อม Big Cleaning Day เคหะชุมชนดินแดง 1 ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศช่วยกันลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับชาวชุมชนดินแดง นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย