กคช. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ “นายสันติ” ผู้บริหาร บมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ ที่สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส

0
1721

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ นายสันติ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี.พร็อพ​     เพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เพื่อแทนคำขอบคุณในน้ำใจของนายสันติที่บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท ให้การเคหะแห่งชาตินำไปจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับ นางวิยะดา จุ้ยทิม และครอบครัว ซึ่งจำต้องอาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุไหงโก – ลกที่ถูกทิ้งร้างในจังหวัดนราธิวาส โดยมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ กรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความขอบคุณ ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

นายสันติ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การที่ตนสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผ่านการเคหะแห่งชาตินั้น เพราะอยากจุดประกายให้สังคมได้รับรู้ว่าผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ไร้บ้านยังมีอยู่อีกเป็นจำนวนมาก รัฐบาลมีงบประมาณจำกัดทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในฐานะที่ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงขอเป็นกระบอกเสียงช่วยเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย รวมทั้งจะบริจาคเงินเพิ่มเติมให้กับการเคหะแห่งชาติเพื่อนำไปจัดสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย​  นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ในนามของการเคหะแห่งชาติขอขอบคุณนายสันติ ปิยะทัต ที่ได้สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีบ้าน จากครั้งแรกที่ช่วยเหลืองบประมาณในการก่อสร้างบ้านให้กับ นาง​    วิยะดา จุ้ยทิม และครอบครัวได้เช่าอาศัยอยู่ในโครงการที่ดินแปลงโล่งของการเคหะแห่งชาติในโครงการสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และมีความจำนงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อจัดสร้างบ้านสำหรับผู้ด้อยโอกาสรายอื่นๆ โดยการเคหะแห่งชาติจะเร่งพิจารณาผู้ด้อยโอกาสที่สมควรได้รับความช่วยเหลือด้าน ที่อยู่อาศัยต่อไป