กคช. จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่แผนแม่บทด้านการจัดการนวัตกรรมการเคหะแห่งชาติ

0
1409

นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (คนที่ 6 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่แผนแม่บทด้านการจัดการนวัตกรรมการเคหะแห่งชาติ โดยมี ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (คนที่ 2 จากซ้าย) นางชฎารัตน์ ไชยเสน ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (คนที่ 1 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

สำหรับการสัมมนาดังกล่าว การเคหะแห่งชาติได้ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทด้านนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2567 เพื่อทราบถึงทิศทางการดำเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรมของการเคหะแห่งชาติที่จะดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยภายในงานได้มีการจัดเวทีเสวนาทิศทางด้านการจัดการนวัตกรรมการเคหะแห่งชาติ หัวข้อ การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การเพิ่มศักยภาพบุคลากรของการเคหะแห่งชาติในยุค New normal และการสร้างสังคมการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม