Young Webmaster Camp ครั้งที่ 15 เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ เจาะลึกโลกดิจิทัล

0
698

บรรยากาศการเปิดค่าย Young Webmaster Camp

 

Young Webmaster Camp (YWC) ค่ายการเรียนรู้เจาะลึกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์และวงการดิจิทัล ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ได้มีส่วนร่วมติดอาวุธองค์ความรู้สร้างเยาวชนคุณภาพไปแล้วกว่า 1,000 คนสำหรับ โครงการ Young Webmaster Camp ครั้งที่ 15 ในปีนี้ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Digital Innovationขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคต”

1.คุณวโรรส โรจนะ

สำหรับแนวคิดการจัดงานในปีนี้นายวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย กล่าวว่าปัจจุบัน “ดิจิทัล” ได้เข้ามามีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนมีส่วนสร้างความเติบโตให้กับประเทศ แต่ดิจิทัลก็ยังคงมีข้อบกพร่องหรือปัญหาให้ต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ และกลุ่มคนที่มองเห็นปัญหาในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือ“กลุ่มคนรุ่นใหม่” ที่นอกจากจะมองเห็นปัญหาแล้วยังสามารถบอกได้ว่ามีอะไรที่สามารถพัฒนาได้

“ธีม Digital Innovation จะเป็นการกระตุ้นให้น้องๆ ได้คิดว่า การที่คุณเป็นผู้ใช้ดิจิทัลจะสามารถนำความเชี่ยวชาญเหล่านั้นไปปรับใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างไร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคต”  นายวโรรสอธิบาย

บรรยากาศความอบอุ่นและสนุกสนานภายในค่าย

บรรยากาศการ Workshop 1          บรรยากาศการเตรียมพร้อมก่อนนำเสนอผลงาน

3.คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์ 2

ในปีนี้มีนิสิต-นักศึกษาจากหลากหลายสถาบันร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 1,000 คน โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 80 คน มาร่วมระดมสมองคิดค้นพัฒนาต่อยอดงานด้านดิจิทัลในอนาคต พร้อมเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง4 สาขาวิชาได้แก่ 1.Web Content  เรียนรู้วิธีการดึงดูดคนให้เข้าเว็บไซต์ด้วยวิธีการนำเสนอข้อมูลผ่านวิธีที่น่าสนใจ 2.Web Design เรียนรู้การนำจินตนาการ ผสานความคิดสร้างสรรค์ สร้างเว็บไซต์ให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ3.Web Marketingเรียนรู้การกำหนดทิศทางการตลาดออนไลน์ที่สำคัญของเว็บไซต์ด้วยช่องทางและมุมมองใหม่ๆ 4.Web Programmingเรียนรู้การสร้างกลไกการทำงานและผลักดันเว็บไซต์ให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยสุดยอดทักษะด้านโปรแกรม   นอกจากเยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว สิ่งสำคัญที่ได้เห็นทุกปีคือการที่เยาวชนมีโอกาสได้ฝึกการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกัน แลกเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอ ก่อนจะเกิดเป็นเว็บไซต์จริงๆ ขึ้นมา

2.คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์ 1

ด้านนายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น   ในประเทศไทย กล่าวว่าดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตตลอดจนการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ ให้พร้อมก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต  ซีพี ออลล์  ในฐานะภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญด้านการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชน จึงได้เข้าสนับสนุนโครงการ Young Webmaster Campต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งในแต่ละปีทางซีพี ออลล์จะมีรางวัลพิเศษมอบให้กับผลงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงใช้ได้จริง    หากน้องๆ กลุ่มไหนมีผลงานที่น่าสนใจ ก็จะมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการผลิตชิ้นงานที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

“การเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานYoung Webmaster Camp ครั้งที่15 นี้ ซีพี ออลล์ มุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งเนื้อหา วิธีการใช้งานและจริยธรรมในการทำงาน พร้อมเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงวิทยากรชื่อดังในวงการไอทีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ให้วงการไอทีบ้านเราก้าวขึ้นสู่การเป็นเว็บมาสเตอร์มืออาชีพระดับโลก” นายบัญญัติกล่าว

น.ส.ธนียา ตันติสาธิต (น้องหมิว) ชั้นปีที่ 4

น้องหมิว-นางสาวธนียา ตันติสาธิต นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้เข้าอบรมในสาขา Web Marketing กล่าวว่าได้ยินชื่อของ YWC มานาน และคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อเสริมความรู้ในด้านที่ตัวเองสนใจและได้เรียนรู้เพิ่มเติมในสาขาอื่นๆ อีกด้วย

“ส่วนตัวสนใจในเรื่องMarketing แต่ด้วยสาขาที่เรียนเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ดังนั้นจึงต้องขวนขวายนำความรู้จากกิจกรรมอื่นๆ โครงการนี้จึงเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มความรู้ในด้านMarketing  ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ได้เรียนรู้แนวคิดการสร้างเว็บไซต์ผ่านทั้ง 4 สาขาวิชา ได้เพื่อนใหม่ ได้มุมมองมาต่อยอดการพัฒนาเพจรีวิวอาหารของตัวเอง คือ HIWSUS Food Page ซึ่งตอนนี้มีคนติดตามประมาณ 68,000 คน โดยจะนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาเพจให้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้น” น้องหมิวกล่าวด้วยความภูมิใจ

นายกองภณ จรัญวัฒนากิจ (น้องแจ็คกี้) ชั้นปีที่ 2

ด้านน้องแจ็คกี้-นายกองภณ จรัญวัฒนากิจ นักศึกษาชั้นปีที่2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาซอฟต์แวร์และความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในผู้เข้าอบรมในสาขา Web Programming บอกเล่าถึงเหตุผลของการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่า พี่ๆ เพื่อนๆ ที่รู้จักและเคยเข้าร่วมโครงการในปีก่อนๆ แนะนำให้มาสมัคร เพราะช่วยให้เรารู้จักเพื่อนในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้นอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมุมมองของสาขาต่างๆ อีกด้วย

“ปัจจุบันในยุคของดิจิทัลสาขาProgramming เป็นที่ต้องการอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ที่ทำให้Produce ออกมาสำเร็จรูปสมบูรณ์ และการได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะและความรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม”  น้องแจ็คกี้เสริม