TQR เปิดงบ Q1/64 กำไรสุทธิพุ่ง 36% ลั่นปี 64 รายได้โตตามแผน รุกพัฒนาโปรดักส์ใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภค

0
1502

บมจ.ที คิว อาร์ (TQR)  โชว์งบไตรมาสแรกของปี 64 กำไรสุทธิ 11.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.85% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ฟากผู้บริหาร “ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์”  แจงเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป-ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางฯ ส่วนแนวโน้มผลประกอบการปีนี้มั่นใจรายได้โตตามแผน พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ๆ ตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้า-ผู้บริโภค มากขึ้น

          นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR)  เปิดเผยว่า ผลประกอบการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  2564 กำไรสุทธิของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับ 11.92 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 3.21 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 36.85 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจากรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึ้น

          ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 43.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.26 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อนที่ทำได้ 31.23 ล้านบาท  โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business)  มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.33 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากงานสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต์ และรายได้ค่าบริการจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)  มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.09 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อจากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอื่น (Non-Motor) โดยเฉพาะการประกันภัยพิเศษอื่นๆ (Specialty) 

          “ผลประกอบการไตรมาส 1/64 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อการทำประกันภัยกันมากขึ้น ทั้งประกันภัยเดิมและประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ ส่งผลให้บริษัทประกันภัยต่างๆ มีการบริหารความเสี่ยง ด้วยการทำประกันภัยต่อตามไปด้วย ทำให้มั่นใจว่า แนวโน้มรายได้รวมในปีนี้จะเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา ตามแผนงานที่วางไว้” 

          นายชนะพันธุ์กล่าวต่อถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้ว่า นอกจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไปและธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้ว บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ด้านภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย หรือแพลตฟอร์มต่างๆ ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้

          ด้านนางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2564 ยังมีทิศทางที่ดี เนื่องจากความต้องการประกันภัยในรูปแบบต่างๆ มีเพิ่มมากขึ้น พร้อมกันนี้บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) สำหรับธุรกิจการประกันภัย ในรูปแบบใหม่ๆ  เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้า และลูกค้ามากที่สุด อีกทั้งยังมองหาโอกาสในการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

          ปัจจุบัน สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) 50.08% และธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) 49.92%