TIP จับมือ TOT มอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ มอบฟรีประกันอุบัติเหตุ 1 แสน

0
255

คุณประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการขายและการตลาด บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่งความสุขให้กับลูกค้า TOTmobile ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับทางลูกค้า TOTmobile จำนวน 5,000 รายใน โครงการ “สัญจรอุ่นใจ ไปกับ TOT&DHIPAYA” โดยทาง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะทำการส่งข้อมูลให้กับทางลูกค้าที่ใช้เบอร์ ผ่าน TOTmobile จำนวน 50,000 รายและทำการยืนยันรับสิทธิ สำหรับ 5,000 รายแรก จะได้รับสิทธิความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุด 100,000 บาท ฟรี ทั้งนี้ได้ทำการส่ง SMS ไปยังลูกค้า TOTmobile และให้ยืนยันรับสิทธิภายใน วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ลูกค้าที่ยืนยันรับสิทธิแล้วจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วัน เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – วันที่ 3 มกราคม 2563