หน้าแรก แท็ก WTO

แท็ก: WTO

ไทยตั้งคณะทำงาน ตามพันธกรณีใน WTO และอาเซียน ตั้งเป้าลดต้นทุนธุรกรรมทางการค้าลงร้อยละ 10 ภายใน ปี 2563

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดี รักษาราชการอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแห่งชาติของไทยด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า (National Committee on Trade Facilitation หรือ NCTF) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี...

MOST POPULAR

HOT NEWS