หน้าแรก แท็ก TIP มอบชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ COVID-19

แท็ก: TIP มอบชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ COVID-19

TIP มอบชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ COVID-19

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พล.ร.ต. ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสการติดเชื้อจากการรักษาดูแลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ...

MOST POPULAR

“ทิพยประกันภัย” จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมรับทราบจ่ายเงินสดปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562...

HOT NEWS