หน้าแรก แท็ก แชมป์ออฟแชมป์อินโนเวชั่น

แท็ก: แชมป์ออฟแชมป์อินโนเวชั่น

แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น

พบกับวิธีแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญกับปัญหาโรคกรดไหลย้อน พร้อมวิธีการดูแลสุขภาพ ในงาน "ชะลอโรค ชะลอวัย ครั้งที่ 6 โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://drive.google.com/file/d/1h_ZtP54TF6IrTLLuYW6lUMNu3B9ecW5e/view?usp=sharing

MOST POPULAR

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ สำหรับนิสิตนักศึกษา ชิงทุนการศึกษารวม 1,000,000 บาท

วันนี้ (วันที่ 1 ธันวาคม 2563) ดร.อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า “คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นองค์กรกำกับดูแลกิจการพลังงานด้านกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง มีปริมาณเพียงพอ และทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรม และคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน รวมถึงมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 นี้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)...

HOT NEWS