หน้าแรก แท็ก เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา MDRT DAY 2019 ภายใต้แนวคิด “Synchronize The Future”

แท็ก: เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา MDRT DAY 2019 ภายใต้แนวคิด “Synchronize The Future”

เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปี 2563 ให้แก่นิสิต นักศึกษา สาขาการประกันภัยและสาขาประกันชีวิต • แนะบุคลากรประกันชีวิตต้องพัฒนาศักยภาพ คิดนอกกรอบ พร้อมเร่งปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่จะเป็นไปอย่างก้าวกระโดด

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่ นิสิต นักศึกษา จำนวน 64 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง LeConcrode Ballroom...

เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงาน คปภ. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยนำคณะผู้บริหาร และพนักงาน สำนักงาน คปภ....

เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา MDRT DAY 2019 ภายใต้แนวคิด “Synchronize The Future”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา MDRT DAY 2019 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินชั้นสูง(Million Dollar Round Table : MDRT ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Synchronize The Future”    โดยได้กล่าวในตอนหนึ่งว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในชีวิตของผู้คนและหลอมรวมเข้ากับการทำงานของทุกสาขาวิชาชีพกลายเป็นความท้าทายครั้งสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง Landscape ของทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมประกันภัยนอกจากนี้การยังเผชิญกับการขับเคลื่อนไปสู่สังคมผู้มีอายุยืนยาว(Longevity Society) และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคTech Society อย่างเต็มรูปแบบจึงถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งของทั้งสำนักงานคปภ....

MOST POPULAR

งาน “ตลาดยอดฝีมือ ตำนานชุมชนเลื่องลือ” รวมของดี 4 ชุมชน วันที่ 25-30 ก.ย. ณ...

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ร่วมกับ  เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม   ขอเชิญประชาชน ทุกท่าน ร่วม ชิม ช้อป ใช้ กันให้เต็มที่ในงาน  ตลาดยอดฝีมือ ตำนานชุมชนเลื่องลือ   *** ครั้งแรกของการรวมที่สุดของชุมชนยอดฝีมือทั่วประเทศ  ผู้ชำนาญทั้งเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งภูมิปัญญามรดกจากโบราณกาล รวมใจกันมาถ่ายทอดความรู้ความสามารถทางวัฒนธรรมและฝีมือ  ที่ริเริ่มมาตั้งแต่เหล่าบรรพบุรุษ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น สั่งสมมานานนับร้อยปี ขัดเกลาและพัฒนาฝีมือ จนเกิดเป็นผลงานและสินค้าชั้นยอด...

HOT NEWS