หน้าแรก แท็ก นวัตกรรมใหม่ “มาตรการทดแทนปูนเม็ด” พิสูจน์แล้วลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริง

แท็ก: นวัตกรรมใหม่ “มาตรการทดแทนปูนเม็ด” พิสูจน์แล้วลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริง

นวัตกรรมใหม่ “มาตรการทดแทนปูนเม็ด” พิสูจน์แล้วลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อันเกิดจากภาวะก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission) เป็นหนึ่งในวิกฤตการณ์ที่เกิดจากการรวมตัวที่หนาแน่นของก๊าซมีเทนและควันพิษ จากธุรกิจอุตสาหกรรม สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความร้อนภายในอากาศทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ น้ำแข็งขั้วโลกละลายตัวอย่างรวดเร็ว ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น ประเทศที่เป็นหมู่เกาะและชายฝั่งของทวีป ตลอดจนดินดอนสามเหลี่ยม ปากแม่น้ำ ที่ใช้เป็นแหล่งสำหรับผลิตอาหารก็ต้องจมอยู่ใต้ทะเลไปด้วย นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่นับวันจะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น เกิดความผันผวนในฤดูกาล เช่น ดูหนาวกลายเป็นฤดูร้อน ฤดูฝนก็ไม่มีเม็ดฝนตกลงมา ทำให้เกษตรรับผลกระทบพืชผลไม่เจริญเติบโต เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้  จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate...

MOST POPULAR

มูลนิธิกรุงศรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

กรุงเทพฯ (4 ธันวาคม 2563) – มูลนิธิกรุงศรี โดยนายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพจำนวน 400,000 บาท แก่ พลโทนายแพทย์ อำนาจ...

HOT NEWS