หน้าแรก แท็ก ธนาคารออมสิน

แท็ก: ธนาคารออมสิน

ออมสิน แจงโครงการสามล้อเอื้ออาทร ปล่อยกู้ถูกต้อง มีหลักฐานการรับเงินจริง

นางสาวจิราพร  นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกรณีมีกลุ่มผู้ขับขี่สามล้อรับจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการจักรเพชรที่เข้าร่วมโครงการสามล้อเอื้ออาทร เข้าร้องเรียนกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยระบุว่าได้มีการทำสัญญาเงินกู้ไว้กับสหกรณ์บริการจักรเพชร เพื่อกู้ซื้อรถและชำระหนี้ตามที่ตกลงกับสหกรณ์ฯ แต่กลับถูกธนาคารออมสินฟ้องคดีนั้น ธนาคารขอชี้แจงว่า โครงการสามล้อเอื้ออาทร เป็นการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินเพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีรถสามล้อเป็นของตนเอง เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพขับรถรับจ้างได้อย่างสุจริต ซึ่งเงินที่นำไปลงทุนประกอบอาชีพเป็นเงินกู้ที่ธนาคารออมสินให้กู้แก่สมาชิกของสหกรณ์แห่งนี้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคาร ตั้งแต่ขั้นตอนการให้สินเชื่อ การจ่ายเงินกู้ และเงื่อนไขการชำระหนี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถชำระหนี้ผ่านสหกรณ์และให้สหกรณ์เป็นผู้รวบรวมนำส่งให้ธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารฯ ยืนยันว่าได้จ่ายเงินกู้ตามสัญญาเต็มจำนวน โดยมีหลักฐานยืนยันการรับเงินกู้ครบถ้วนทุกราย ส่วนกรณีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอให้ธนาคารถอนฟ้องผู้เสียหายที่ทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารออมสินสาขาเยาวราช...

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสินเผยภาพรวมการออมของประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนประชาชนฐานราก เน้นออมเงินเพียงระยะสั้นไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ได้ทำการวิจัยและสำรวจพฤติกรรมการออมของประชาชนฐานราก จากการศึกษาพบว่าภาพรวมการออมของประเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีปริมาณการออมเบื้องต้นของประเทศอยู่ที่ 5.4 ล้านล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 12.9 คิดเป็นร้อยละ...

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน เผย ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก ไตรมาส 3 ปี 2561 ส่งสัญญาณดีขึ้น

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า“ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ประจำไตรมาส 3 ปี 2561ได้ดำเนินการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ทั่วประเทศจำนวน 2,150 ตัวอย่าง พบว่าดัชนี GSI ไตรมาส 3 ปี 2561อยู่ที่ระดับ 43.8 ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนที่อยู่ระดับ 40.5 เนื่องจากประชาชนฐานรากเชื่อมั่นและรู้สึกว่าเศรษฐกิจไทย ...

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานรากธนาคารออมสิน ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย(GDP) ปี 2561 ขยายตัวเร่งขึ้นอยู่ที่ร้อยละ4.5

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานรากธนาคารออมสินคาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561จะขยายตัวที่ร้อยละ 4.3และตลอดทั้งปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.5ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.9เป็นผลจากแรงส่งของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องโดยได้รับผลดีจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกทั้งนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยสนับสนุนจาก(1) เม็ดเงินจากร่างพรบ. งบประมาณปี 2562 วงเงินจำนวน 3ล้านล้านบาท ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างศักยภาพคนที่คาดว่าจะทยอยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจส่งผลให้ครัวเรือนมีความเชื่อมั่นในการบริโภคมากขึ้น(2)การลงทุนภาครัฐคาดว่าจะปรับตัวเร่งขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เป็นผลจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่ขยายตัวได้ดี ประกอบกับการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ(3)ความชัดเจนของ...

ธ.ออมสินมอบโชค “Make a Wish ใช้ที่ใช่ ได้ลุ้นเป็นล้าน ซีซั่น 2” ครั้งที่ 2

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีจับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “Make a Wish ใช้ที่ใช่ ได้ลุ้นเป็นล้าน ซีซั่น 2” ครั้งที่ 2 โดยมี พ.ต.ต.ลิขิต ภักดีศุภผล สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เป็นประธานกรรมการจับรางวัล พร้อมด้วย นางสาวจตุพร พูลแสง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนและภาษีรถ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ...

ธ.ออมสิน จับมือ บ.ล็อกซเล่ย์ สนับสนุนสินเชื่อรถสามล้อ ส่งเสริมอาชีพ “ตุ๊กตุ๊กไทย”

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายนิมิตร ประเสริฐสุข  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ฝ่ายบริหารกลุ่มสายธุรกิจพลังงาน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสงค์จะซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ(รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่)

ออมสิน จับมือ ซีพี ออลล์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทำโครงการส่งเสริมการออมสำหรับเยาวชน   &เด็กดี...

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยกาธนาคารออมสิน กล่าวว่า ตามที่ธนาคารออมสินในฐานะเป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศ มีบทบาทในการส่งเสริมการออมให้กับประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมการออม และสร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกรักการออมให้กับเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ วันเด็กแห่งชาติ วันออมสิน (1 เมษายน) วันออมแห่งชาติ (31 ตุลาคม)  และโครงการสำคัญอย่าง “โครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน” ธนาคารจำลองในโรงเรียน หรือสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขา...

ออมสิน ประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้าย โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 6

เมื่อเร็วๆนี้ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 6 โดยธนาคารออมสิน เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเต็มที่ ขณะนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหมดเขตปิดรับสมัครในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมี นายวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน (กลาง) ร่วม road show...

ออมสิน ย้ำ ข่าวเลข 28 และ 8 ไม่เป็นความจริง

รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน แจ้งว่า ตามที่ได้มีข้อความเผยแพร่ทางสื่อ Social Media อ้างชื่อธนาคารออมสินและอ้างอิงถึงสถาบัน เกี่ยวกับเลข 28 เลข 8 ในบัตรประจำตัวประชาชน ถ้าใครมีให้ไปรับเงินได้ฟรีที่ธนาคารออมสินนั้น ธนาคารออมสินจึงขอย้ำว่า ข้อความหรือข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และการกระทำดังกล่าวธนาคารออมสินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังเป็นข้อความเก่าที่มีการเผยแพร่ หรือแชร์ในช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว จึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อและขอให้หยุดแชร์ข้อความดังกล่าว ทันที เนื่องจากส่วนหนึ่งของข้อความมีการอ้างถึงสถาบัน ทำให้ผู้กระทำและผู้เผยแพร่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112  และยังทำให้ธนาคารออมสินเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกด้วย ดังนั้น หากผู้ใดทราบเบาะแสที่มาของข้อความดังกล่าว...

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี แจกแล้ว

       นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานมอบรางวัลพิเศษให้แก่ผู้โชคดีที่ฝากสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ในแคมเปญ “ออมสินสายเปย์ แจกรถทั้งปี รวยล้านทุกเดือน” จากการจับรางวัลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งผู้โชคดีได้รับรางวัลสูงสุดคือ รถยนต์ Toyota Yaris รุ่น Ativ...

ออมสิน จัดโปรโมชั่นลุยงาน Thailand Smart Money 2018 อุบลราชธานี

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money 2018 ครั้งที่ 6 จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี เทศกาลการเงิน-การลงทุน ที่นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษทางการเงิน โดยธนาคารออมสินมุ่งมั่นที่จะเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อคนไทย :...

GSB x PangPond ส่งสติกเกอร์ไลน์จอมป่วน มากวนกันแบบเต็มจอ

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ ปังปอนด์ ทำสติกเกอร์ชุดพิเศษป๊อปอัพ มีเสียง พร้อมให้ดาวน์โหลดฟรีแล้ว !!!!!! เพียงทำตามเงื่อนไขง่ายๆ โหลดได้เลยที่ลิ้งค์นี้คร้าบ 👉🏻 https://line.me/S/sticker/11602

ธนาคารออมสินคว้าแชมป์ Best Retail Bank of the Year 2018

  แบงก์ออมสินครองแชมป์ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2561Best Retail Bank of the Year 2018และธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก ธอส.นั่งแท่นธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้านกสิกรไทยครองธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี ไทยพาณิชย์คว้าธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิตจากผลโหวตของประชาชนผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expoทั้ง7 แห่งทั่วประเทศ วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนมิถุนายน 2561 เผยผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 18  Money Expo 2018ที่ วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-13 พฤษภาคม...

ออมสิน ลุยงาน Thailand Smart Money 2018 ขอนแก่น นำ “สลากออมสิน 5 ปี” ดอกเบี้ย...

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money 2018 ครั้งที่ 6 จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เทศกาลการเงิน-การลงทุน ที่นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษทางการเงิน...

ออมสิน ออกสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ลุ้นออกเลขสลาก รางวัลสูงสุด 5 ล้านบาท 3 รางวัล และรางวัลพิเศษ “ออมสินสายเปย์ แจกรถทั้งปี รวยล้านทุกเดือน”

ธนาคารออมสิน กระตุ้นการออมระยะยาว ด้วยการออกสลากออมสินพิเศษ 5 ปี เปิดรับฝากทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป อายุสลาก 5 ปี หน่วยละ 100 บาท รับดอกเบี้ย 4 บาท/หน่วย เมื่อฝากครบ 5 ปี พร้อมลุ้นถูกรางวัลเลขสลาก 60...

ออมสิน สำรวจ“ค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup ไตรมาส 1 ปี 2561อยู่ในเกณฑ์ดี  

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า “ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจ    และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสินได้ทำการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup (SSI) เป็นครั้งแรกภายหลังจากที่ได้มีการจัดทำการประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (GDP) และดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (GSI)เนื่องด้วยธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบการ Startup ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทย จึงมีความสนใจจะทำการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการในธุรกิจ Startup และจะได้มานำเสนอผลการสำรวจอย่างต่อเนื่อง      ทั้งนี้ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup (SSI) ประจำไตรมาส 1 ปี...

ออมสิน เปิดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ 80 ศูนย์ ทั่วประเทศ

ธนาคารออมสิน คิ๊กออฟเปิดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ทั่วประเทศ 80 ศูนย์ มุ่งบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ หวังคุณภาพหนี้ดีขึ้น สาขาทำงานคล่องตัวปล่อยสินเชื่อเร็ว ส่งผลดีต่อลูกค้าและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ณ ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตพร้อมพงศ์ ภาค 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ได้มีพิธีเปิดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ตามนโยบายการบริหารจัดการหนี้ของธนาคารออมสินอย่างบูรณาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการให้สินเชื่อ เพื่อให้การบริหารสินเชื่อเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยมี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า...

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน เผยผลสำรวจ การใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเปิดเทอม ปี 2561

 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า “ศูนย์วิจัยฯ ได้ทำการสำรวจการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเปิดเทอม ปี 2561 จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาททั่วประเทศจำนวน 2,150 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนฐานรากมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตร/หลาน ไม่เกิน 2 คน และอยู่ในระดับประถมศึกษามากที่สุด โดยภาพรวมการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเปิดเทอมคาดว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยประมาณ 39,700 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่    8,640...

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานรากธนาคารออมสิน ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย(GDP) ปี 2561 ขยายตัวดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ4.2

  นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานรากธนาคารออมสิน คาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561จะขยายตัวร้อยละ 4.0เท่ากับ ไตรมาสก่อนและตลอดทั้งปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นอยู่ร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่อยู่ ร้อยละ 3.9 จากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ประกอบกับการเร่งใช้จ่ายของภาครัฐทั้งการลงทุนและเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก จะเป็นตัวเร่งให้การบริโภคภาคเอกชนมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศคู่ค้ามีความแข็งแกร่งมากขึ้น ทำให้ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาส่งผลดีต่อสาขาการผลิตที่เกี่ยวเนื่อง (2) การใช้จ่ายของภาครัฐบาลมีปัจจัยสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (งบกลางปี)...

ออมสิน ออก “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ” ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ยกเว้นภาษี ในระยะฝาก 5 ปี รายละไม่เกิน 60,000 บาท

ธนาคารออมสิน นำเสนอ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ” มุ่งประชาชนฐานรากผู้มีรายได้น้อยให้ออมเงิน หนึ่งในมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดอกเบี้ยสูง 3.00% ต่อปี ในระยะเวลาฝาก 5 ปี ยกเว้นภาษี กำหนดวงเงินรับฝากรวม 6,000 ล้านบาท เปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกสาขาทั่วประเทศ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้มีมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 3 มาตรการ...

MOST POPULAR

กรุงศรีเชิญลูกค้าธุรกิจร่วมงานสัมมนาออนไลน์ครั้งใหญ่แห่งปีในหัวข้อ Krungsri Business Forum 2022: What’s Next for Thailand?

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ขอเชิญลูกค้าธุรกิจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ครั้งใหญ่แห่งปี Krungsri Business Forum 2022 : What’s Next for Thailand? ภายใต้หัวข้อ อนาคตธุรกิจไทย กับโอกาสใหม่ในภูมิภาคอาเซียนยุคดิจิทัล ในวันพฤหัสที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 –...

HOT NEWS