หน้าแรก แท็ก ธนาคารออมสิน

แท็ก: ธนาคารออมสิน

ออมสิน แจงโครงการสามล้อเอื้ออาทร ปล่อยกู้ถูกต้อง มีหลักฐานการรับเงินจริง

นางสาวจิราพร  นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกรณีมีกลุ่มผู้ขับขี่สามล้อรับจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการจักรเพชรที่เข้าร่วมโครงการสามล้อเอื้ออาทร เข้าร้องเรียนกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยระบุว่าได้มีการทำสัญญาเงินกู้ไว้กับสหกรณ์บริการจักรเพชร เพื่อกู้ซื้อรถและชำระหนี้ตามที่ตกลงกับสหกรณ์ฯ แต่กลับถูกธนาคารออมสินฟ้องคดีนั้น ธนาคารขอชี้แจงว่า โครงการสามล้อเอื้ออาทร เป็นการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินเพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีรถสามล้อเป็นของตนเอง เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพขับรถรับจ้างได้อย่างสุจริต ซึ่งเงินที่นำไปลงทุนประกอบอาชีพเป็นเงินกู้ที่ธนาคารออมสินให้กู้แก่สมาชิกของสหกรณ์แห่งนี้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคาร ตั้งแต่ขั้นตอนการให้สินเชื่อ การจ่ายเงินกู้ และเงื่อนไขการชำระหนี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถชำระหนี้ผ่านสหกรณ์และให้สหกรณ์เป็นผู้รวบรวมนำส่งให้ธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารฯ ยืนยันว่าได้จ่ายเงินกู้ตามสัญญาเต็มจำนวน โดยมีหลักฐานยืนยันการรับเงินกู้ครบถ้วนทุกราย ส่วนกรณีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอให้ธนาคารถอนฟ้องผู้เสียหายที่ทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารออมสินสาขาเยาวราช...

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสินเผยภาพรวมการออมของประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนประชาชนฐานราก เน้นออมเงินเพียงระยะสั้นไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ได้ทำการวิจัยและสำรวจพฤติกรรมการออมของประชาชนฐานราก จากการศึกษาพบว่าภาพรวมการออมของประเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีปริมาณการออมเบื้องต้นของประเทศอยู่ที่ 5.4 ล้านล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 12.9 คิดเป็นร้อยละ...

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน เผย ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก ไตรมาส 3 ปี 2561 ส่งสัญญาณดีขึ้น

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า“ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ประจำไตรมาส 3 ปี 2561ได้ดำเนินการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ทั่วประเทศจำนวน 2,150 ตัวอย่าง พบว่าดัชนี GSI ไตรมาส 3 ปี 2561อยู่ที่ระดับ 43.8 ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนที่อยู่ระดับ 40.5 เนื่องจากประชาชนฐานรากเชื่อมั่นและรู้สึกว่าเศรษฐกิจไทย ...

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานรากธนาคารออมสิน ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย(GDP) ปี 2561 ขยายตัวเร่งขึ้นอยู่ที่ร้อยละ4.5

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานรากธนาคารออมสินคาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561จะขยายตัวที่ร้อยละ 4.3และตลอดทั้งปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.5ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.9เป็นผลจากแรงส่งของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องโดยได้รับผลดีจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกทั้งนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยสนับสนุนจาก(1) เม็ดเงินจากร่างพรบ. งบประมาณปี 2562 วงเงินจำนวน 3ล้านล้านบาท ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างศักยภาพคนที่คาดว่าจะทยอยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจส่งผลให้ครัวเรือนมีความเชื่อมั่นในการบริโภคมากขึ้น(2)การลงทุนภาครัฐคาดว่าจะปรับตัวเร่งขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เป็นผลจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่ขยายตัวได้ดี ประกอบกับการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ(3)ความชัดเจนของ...

ธ.ออมสินมอบโชค “Make a Wish ใช้ที่ใช่ ได้ลุ้นเป็นล้าน ซีซั่น 2” ครั้งที่ 2

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีจับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “Make a Wish ใช้ที่ใช่ ได้ลุ้นเป็นล้าน ซีซั่น 2” ครั้งที่ 2 โดยมี พ.ต.ต.ลิขิต ภักดีศุภผล สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เป็นประธานกรรมการจับรางวัล พร้อมด้วย นางสาวจตุพร พูลแสง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนและภาษีรถ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ...

ธ.ออมสิน จับมือ บ.ล็อกซเล่ย์ สนับสนุนสินเชื่อรถสามล้อ ส่งเสริมอาชีพ “ตุ๊กตุ๊กไทย”

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายนิมิตร ประเสริฐสุข  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ฝ่ายบริหารกลุ่มสายธุรกิจพลังงาน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสงค์จะซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ(รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่)

ออมสิน จับมือ ซีพี ออลล์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทำโครงการส่งเสริมการออมสำหรับเยาวชน   &เด็กดี...

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยกาธนาคารออมสิน กล่าวว่า ตามที่ธนาคารออมสินในฐานะเป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศ มีบทบาทในการส่งเสริมการออมให้กับประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมการออม และสร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกรักการออมให้กับเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ วันเด็กแห่งชาติ วันออมสิน (1 เมษายน) วันออมแห่งชาติ (31 ตุลาคม)  และโครงการสำคัญอย่าง “โครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน” ธนาคารจำลองในโรงเรียน หรือสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขา...

ออมสิน ประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้าย โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 6

เมื่อเร็วๆนี้ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 6 โดยธนาคารออมสิน เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเต็มที่ ขณะนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหมดเขตปิดรับสมัครในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมี นายวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน (กลาง) ร่วม road show...

ออมสิน ย้ำ ข่าวเลข 28 และ 8 ไม่เป็นความจริง

รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน แจ้งว่า ตามที่ได้มีข้อความเผยแพร่ทางสื่อ Social Media อ้างชื่อธนาคารออมสินและอ้างอิงถึงสถาบัน เกี่ยวกับเลข 28 เลข 8 ในบัตรประจำตัวประชาชน ถ้าใครมีให้ไปรับเงินได้ฟรีที่ธนาคารออมสินนั้น ธนาคารออมสินจึงขอย้ำว่า ข้อความหรือข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และการกระทำดังกล่าวธนาคารออมสินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังเป็นข้อความเก่าที่มีการเผยแพร่ หรือแชร์ในช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว จึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อและขอให้หยุดแชร์ข้อความดังกล่าว ทันที เนื่องจากส่วนหนึ่งของข้อความมีการอ้างถึงสถาบัน ทำให้ผู้กระทำและผู้เผยแพร่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112  และยังทำให้ธนาคารออมสินเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกด้วย ดังนั้น หากผู้ใดทราบเบาะแสที่มาของข้อความดังกล่าว...

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี แจกแล้ว

       นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานมอบรางวัลพิเศษให้แก่ผู้โชคดีที่ฝากสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ในแคมเปญ “ออมสินสายเปย์ แจกรถทั้งปี รวยล้านทุกเดือน” จากการจับรางวัลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งผู้โชคดีได้รับรางวัลสูงสุดคือ รถยนต์ Toyota Yaris รุ่น Ativ...

MOST POPULAR

มาม่า ส่งหนังโฆษณาขอบคุณคนไทย ร่วมแรงร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID-19 #เราจะผ่านไปด้วยกัน

ในยามที่คนไทยและคนทุกชาติทั่วโลก ล้วนประสบปัญหากับวิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบกับชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมาก “มาม่า” แบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาอย่างยาวนาน ขอร่วมส่งแรงใจและแรงสนับสนุน เพื่อให้คนไทยฝ่าวิกฤตโรค COVID-19 ได้สำเร็จ ด้วยการทำภาพยนตร์โฆษณา “มาม่า ขอขอบคุณ” เพื่อส่งกำลังใจให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงคนไทยทุกคนที่ดูแลตนเองและช่วยเหลือสังคม เพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นผู้แพร่เชื้อ และติดเชื้อ ป้องกันตัวเองและคนที่รักให้ดีที่สุด โดยเนื้อหาของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ เป็นการส่งมอบคำขอบคุณไปยังบุคคลต่าง ๆ ที่คอยยืนเคียงข้างประชาชนคนไทยในสถานการณ์โรค COVID-19 ได้แก่...

HOT NEWS