หน้าแรก แท็ก ธนาคารกรุงเทพ

แท็ก: ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ ให้การสนับสนุนลูกค้าผู้ประกอบการ SME เข้าร่วม “โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2”

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะ CEO Sponsor แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สมาคมธนาคารไทย ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อส่งเสริมภาคเศรษฐกิจจริง (ที่ 4 จากขวา) นายสอาด ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงิน (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.กีรติ ไหลสาธิต...

ธนาคารกรุงเทพ ผู้สนับสนุนหลักวิ่ง ‘อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน กรุงเทพ 2019’ ปี 2 มอบส่วนลดค่าสมัคร 15%...

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางสาวพรทิพย์ รัตนมั่นเกษม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President การตลาดและประชาสัมพันธ์ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันวิ่งมาราธอน ‘วิ่งผ่าเมือง’ ระดับเอเชีย ครั้งที่ 2 รายการ...

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ มาสเตอร์การ์ด เปิดตัวแคมเปญ “เตรียมตัวช้อป พร้อมลุ้นเชียร์ UEFA Champions League Final Madrid 2019”

นายโชค ณ ระนอง  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายโดนัลด์ ออง ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมาร์ มาสเตอร์การ์ด (ซ้ายสุด) และนายพิรุฬห์ โรจนกมลสันต์ ผู้อำนวยการ มาสเตอร์การ์ด (กลาง)  เปิดตัวแคมเปญ...

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมจัดกิจกรรม “ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปีที่ 2” สานต่อพระราชจริยวัตร “กษัตริย์นักออม” ของในหลวงรัชกาลที่ 9

     นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้ายสุด) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ที่ 2 จากขวา) และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช...

ธนาคารกรุงเทพเปิดตัวบัตรเดบิต ‘บีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด’ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักช้อปรุ่นใหม่ ลดใช้เงินสด อุ่นใจทุกการใช้จ่าย

ธนาคารกรุงเทพเปิดตัวบัตรเดบิต ‘บีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด’ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ช้อปออนไลน์ ขานรับนโยบายสังคมไร้เงินสด อุ่นใจเมื่อใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยีป้องกันเต็มที่ พร้อมฟรี SMS เตือนเมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป มั่นใจรักษาตำแหน่งผู้นำฐานบัตรเดบิตมากที่สุดในไทย นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า...

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิ9 เดือนปี 2561 จำนวน 27,229 ล้านบาท

เศรษฐกิจไทยยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากภาคการส่งออกที่ยังคงเข้มแข็งและเศรษฐกิจภายในประเทศที่ขยายตัวดีขึ้นแม้จะเผชิญกับความเสี่ยงจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯและการตอบโต้จากประเทศคู่ค้าแต่การส่งออกยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยมีตลาดส่งออกที่หลากหลายการบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวดีกว่าที่คาดโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากยอดขายรถยนต์ที่เร่งตัวขึ้นและรายได้ภาคเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังคงขยายตัวต่อเนื่องซึ่งบางส่วนเกิดจากการขยายกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกนอกจากนี้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐรวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซีมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนอย่างไรก็ดีความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางการค้าตลอดจนผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนของโลกยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้น จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจดังกล่าวธนาคารจึงยังคงแนวทางการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวังควบคู่กับการรักษาสภาพคล่องและเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ธนาคารมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 2561 ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารจำนวน27,229ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ11.1จากงวด9 เดือนปี 2560โดยมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 92,338 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 ซึ่งมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ6.6ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.38และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ15.7จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กำไรสุทธิจากเงินลงทุนและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมจากบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลักทรัพย์ ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ42.1 ณสิ้นเดือนกันยายน 2561 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน2,021,246ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากสิ้นปี 2560 จากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่สินเชื่อลูกค้าบุคคลและสินเชื่อกิจการต่างประเทศสำหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.6 ขณะที่เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารมีจำนวน...

ธ.กรุงเทพ รับโล่ในฐานะร่วมก่อตั้ง-ขับเคลื่อน “สานพลังประชารัฐ” ผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน – คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED)

 นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่เกียรติยศ จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โอกาสแสดงความขอบคุณในฐานะธนาคารร่วมก่อตั้งและขับเคลื่อนโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน – คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อร่วมเชื่อมโยงโครงสร้างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ ตามแนวทางสานพลังประชารัฐเพื่อให้ครอลคลุมทุกมิติและรอบด้าน ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพประชากร การลดความเหลื่อมล้ำ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ธ.กรุงเทพ โดยคุณเดชา ตุลานันท์ มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 2561

นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (แถวบนกลาง) เป็นประธานปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2561 “เปิดโลก Digital Money นวัตกรรม เปลี่ยนโลกการเงิน” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กิจกรรมของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่ธนาคารกรุงเทพได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยมี นายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ...

ธ.กรุงเทพ เชิญชวนร่วมสแกนบุญให้ “ใจเป็นสุข กับทุกการให้” ผ่านบริการ ‘BeSureQR ใจบุญ’ ในระบบ e-Donation

      นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับพร้อมเชิญชวน นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมใช้บริการ ‘BeSureQR ใจบุญ’ ในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ที่ธนาคารกรุงเทพได้ร่วมให้บริการภายใต้แนวคิด “ใจเป็นสุข กับทุกการให้” เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้าและประชาชนในการบริจาคเงินผ่าน Mobile Banking...

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2561 จำนวน 9,194 ล้านบาท

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ปี2561ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีรวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศที่เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากขึ้นจากทั้งการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนด้านการบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้นจากเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่อเนื่องโดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากครัวเรือนนอกภาคเกษตรโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงที่รายได้ขยายตัวดีต่อเนื่องส่วนการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากภาคธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของภาคการส่งออกและเริ่มมีการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตกอปรกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและโครงการEastern Economic Corridor ที่มีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนอีกทั้งจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกหลายด้าน เช่นผลกระทบจากการตอบโต้ทางการค้าที่รุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯและประเทศเศรษฐกิจสำคัญและความผันผวนในตลาดการเงินตามการเคลื่อนไหวของดอกเบี้ยและค่าเงิน จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจดังกล่าวธนาคารจึงยังคงแนวทางการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวังควบคู่กับการรักษาสภาพคล่องและเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ธนาคารมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน สำหรับไตรมาส 2 ปี 2561 ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารจำนวน9,194ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.3จากไตรมาส 2 ปี 2560โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน17,573ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ6.1และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.33สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน13,667ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ19.1สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กำไรสุทธิจากเงินลงทุน และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ซึ่งส่วนใหญ่จากค่าธรรมเนียมจากบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวมสำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานมีจำนวน13,376ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ4.1ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ42.8 ณสิ้นเดือนมิถุนายน 2561ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน2,065,487ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1จากสิ้นปี 2560 จากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และสินเชื่อกิจการต่างประเทศสำหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ3.5ขณะที่เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารมีจำนวน147,164ล้านบาทซึ่งอยู่ในระดับที่เพียงพอรองรับความไม่แน่นอนและกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้น ตามหลักการตั้งสำรองด้วยความระมัดระวัง ด้านเงินกองทุนหากนับกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน...

MOST POPULAR

SME D Bank ยกทัพสินค้าดีจากสุดยอดเอสเอ็มอีทั่วไทย จำหน่ายในงาน“ตลาดนัด SME D ยกกำลัง 3” ครั้งที่ 2 วันที่ 25-26 ก.พ.นี้

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) หรือ SME D Bank จัดกิจกรรม “ตลาดนัด SME D ยกกำลัง 3” ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยกขบวนสินค้าดี สินค้าเด่นราคาพิเศษจากสุดยอดเอสเอ็มอีกว่า 55ร้านค้าทั่วไทยมาออกบูธส่งตรงถึงผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ทั้งของกิน และของใช้ เช่น “ร้านเจ้หมูแม่กลอง” เจ้าดังสมุทรสงคราม ,“ซาลาเปา อัญชลี” สูตรเด่นตำรับดั้งเดิม  ,“ร้านฝ้ายลายสอง” ผ้าฝ้ายพื้นถิ่นจากดินแดนไดโนเสาร์ จ.ขอนแก่น และ “ราตรีปลาสวยงาม” จ.นครปฐม เป็นต้นจัดระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ...

BKI มอบสินไหม PA 1st Smart

HOT NEWS