หน้าแรก แท็ก ธนชาตประกันภัย สนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) แก่ทีมรถพยาบาลจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

แท็ก: ธนชาตประกันภัย สนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) แก่ทีมรถพยาบาลจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

ธนชาตประกันภัย สนับสนุนทุนการศึกษาสร้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ม.มหิดล

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนชาตประกันภัย และนายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิตภัณฑ์ประกันภัย ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 380,000 บาท สนับสนุนโครงการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย(นานาชาติ) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยในการพัฒนาทักษะทั้งด้านคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ และการเงินที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย โดยปีนี้ผู้ที่ได้รับทุน ได้แก่...

ธนชาตประกันภัย สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคแก่แท็กซี่อาสารับส่งผู้ป่วยโควิด

นายสุวัฒน์  ระดมสุทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคประกอบด้วย ชุดป้องกันเชื้อโรคส่วนบุคคล (PPE) และชุดพลาสติกคลุมเบาะรถ รวมมูลค่า 60,000 บาท ให้แก่กลุ่มแท็กซี่ในโครงการ “อาสา TAXI ปทุมฯ ห่วงใยช่วยภัยโควิด” ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 ระหว่างที่พักและโรงพยาบาล  โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ภาครัฐ และประชาสังคม...

ธนชาตประกันภัย สนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) แก่ทีมรถพยาบาลจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

นายมหพล จินดาขันธ์ Head of Customer Management  บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ คุ้มครองรถฉุกเฉินรับส่งผู้ป่วยจำนวน 15 คัน และชุดป้องกันการติดเชื้อโรค (PPE) รวมมูลค่า 200,000 บาท ให้แก่ทีม “เพจวัยรุ่นนิมิบุตร” ซึ่งเป็นทีมรถพยาบาลจิตอาสาประสานงานหาเตียงและช่วยเหลือรับส่งผู้ป่วยโควิดไปยังโรงพยาบาลปลายทาง และนำส่งเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับผู้ป่วยโควิดที่รอเตียงอยู่ที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยโควิดที่ต้องการความช่วยเหลือ...

MOST POPULAR

สำนักงาน คปภ. ส่งสัญญาณเตือน “ประชาชน” พิจารณาข้อมูลรอบด้านก่อนทำประกันภัยพร้อมเกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด กรณีบริษัท “สินมั่นคงประกันภัย” ฟื้นฟูกิจการ

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ต่อมาศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ส่งผลให้อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ตกแก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ทำแผนฯ...

ไอยราพาเที่ยว

HOT NEWS