หน้าแรก แท็ก ทริสคอร์ปอเรชั่น

แท็ก: ทริสคอร์ปอเรชั่น

ทริส จับมือ 3 พันธมิตร จัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย (Thailand Knowledge Management Network : TKMN)

ทริส จับมือ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(OKMD)สถาบันคลังสมองของชาติ(KNIT)และสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(IKI-SEA)จัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย ทริสคอร์ปอเรชั่น จับมือ 3 พันธมิตรสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันคลังสมองของชาติและสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย (Thailand Knowledge Management Network : TKMN)เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการความรู้ยกระดับความคิดและนวัตกรรมให้กับองค์กรของไทยอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ของประเทศต่อไป ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัย พัฒน์กรรมการผู้จัดการทริสคอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ไม่ใช่เฉพาะภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ทุกภาคส่วนต้องวางระบบและกำหนดแนวทางในการรองรับการจัดการความรู้เพื่อแบ่งปัน ยกระดับและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไปจนถึงของประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยวันนี้ (22 พ.ย.2561)...

MOST POPULAR

HOT NEWS