SYS สนับสนุนเงินช่วยเหลือกิจกรรมทางการศึกษา ในโครงการ SYS Charity หนึ่งตันปันน้ำใจให้สังคม ครั้งที่ 8

0
52

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงค์ มานานมากกว่า 25 ปี โดย ดร.เภา บุญเยี่ยม ผู้จัดการสายงานรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด สนับสนุนเงินช่วยเหลือกิจกรรมทางการศึกษาในโครงการ SYS Charity (เอส วาย เอส แชริตี้) หนึ่งตันปันน้ำใจให้สังคม ครั้งที่ 8 เป็นโครงการที่ SYS ร่วมกับผู้แทนจำหน่าย SYS สนับสนุนเงินช่วยเหลือกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา มอบให้กับ 2 โรงเรียน ในจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

  • โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้ในโครงการศูนย์การเรียนรู้และห้องเรียนสื่อดิจิทัล
  • โรงเรียนบ้านโนนถ่อน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้ในโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม และทางเดินพร้อมหลังคากันฝนและแดด 

รวมเป็นเงินมอบทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อไม่นานมานี้