SYS ร่วมกับ วสท. ดูงานการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ

0
702

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ พร้อมด้วยผู้บริหารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดการบรรยายเรื่องการออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้กับวิศวกรที่สนใจ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมโครงการดังกล่าว       ซึ่งโครงสร้างอาคารก่อสร้างด้วยเหล็ก SYS H-Beam Grade SM520 ที่ช่วยประหยัดต้นทุนการก่อสร้าง รวมทั้งใช้สินค้าความยาวพิเศษ (Customized Length) จาก SYS ที่มีความยาวสูงสุดถึง 20 เมตร ทำให้ไม่ต้องเชื่อมต่อเหล็กหน้างาน โครงสร้างไร้รอยต่อ ลดเวลาในการก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมมีความสวยงาม โปร่งโล่ง และทันสมัย โดยได้รับเกียรติจากวิศวกรบริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ เป็นผู้บรรยาย และตัวแทนจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด นำเข้าเยี่ยมชมโครงการ