Staff Outing 2018 Yes! WE CAN “ก้าวไปด้วยใจมั่น”

0
1595

เมื่อวันที่ 3-5 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดสัมมนาพนักงานประจำปี 2561 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม ในหัวข้อ Yes! WE CAN “ก้าวไปด้วยใจมั่น”

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มาส่งมอบพลังความรู้ในการพัฒนาตนและแนวคิดในการทำงาน เพื่อให้พร้อมส่งมอบคุณค่าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน แก่พนักงานซัคเซสมอร์กว่า 200 คน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรักความสามัคคีในทีมงาน และทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพราะเราคือทีมที่ยิ่งใหญ่