SME Development Bank ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 57 ปี

0
286

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) ร่วมแสดงความยินดีในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 57 ปี” พร้อมร่วมสนับสนุนสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล โดยได้รับเกียรติจาก นายลวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้รับมอบ ณ หน้าห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง