SME Development Bank ร่วมแสดงความยินดีลูกค้า SMEs คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งปี ในงาน“THAILAND TOP SME AWARDS 2018”

0
513

     

     

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. โดย นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงาน“THAILAND TOP SME AWARDS 2018” จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนิตยสาร Business+ เพื่อแสดงความยินดีกับลูกค้าธนาคารผู้ประกอบการ  เอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมจำนวน12รางวัลจากรางวัลรวมทั้งสิ้น 30 รางวัลซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัย (องคมนตรี)กล่าวปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  2561 ณ โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานคร