SME Development Bank ร่วมมือ กรมบังคับคดี ขายทอดตลาดลูกหนี้เสียรายใหญ่2,000 ล. ระดมทุนปล่อยกู้ลูกค้ารายใหม่

0
370

 ธพว. เผยขายหนี้ NPA มูลค่า 400 ล้านบาท  คาดถึงสิ้นปีขายเพิ่มยอดรวมกว่า 600 ล้านบาท  พร้อมร่วมมือ “กรมบังคับคดี” ขายทอดตลาดทรัพย์ NPLs รายใหญ่ จำนวน 15 ราย มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ระดมทุนปล่อยสินเชื่อคุณภาพดีให้แก่ลูกค้ารายใหม่

 นายมงคล  ลีลาธรรม   กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์ธนาคาร หรือ NPA ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 1,000 ล้านบาท ออกไปแล้วมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท สร้างกำไรให้ธนาคารประมาณ 100 ล้านบาท  และคาดว่า ภายในระยะเวลา 2 เดือนที่เหลือของปีนี้ (2561) จะจำหน่ายเพิ่มได้อีกประมาณ 200 ล้านบาท รวมยอดจำหน่ายNPAกว่า 600 ล้านบาท

นอกจากนั้น ร่วมมือกับกรมบังคับคดี   ในช่วงเดือนธันวาคม  2561 และต้นปี 2562 ดำเนินการขายทอดตลาดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทเป็นทรัพย์ของลูกหนี้รายใหญ่ มีศักยภาพสามารถนำไปทำธุรกิจต่อได้ทันที จำนวน 15 ราย เช่น โรงเรียนนานาชาติ  ฟาร์มไก่ครบวงจรขนาดใหญ่  สนามกอล์ฟ โรงแรมระดับ 5 ดาว และโรงสีข้าว เป็นต้น

ทั้งนี้ การขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าว เป็นมาตรการหนึ่งในนโยบายลดหนี้ NPLs ของธนาคารซึ่งจะมีส่วนให้ธนาคารสามารถลดน้ำหนักความเสี่ยง ทำให้สถานะทางการเงินของธนาคารมีความมั่นคงเข้มแข็งยิ่งขึ้นอีกทั้ง ทำให้ธนาคารมีความสามารถระดมเงินทุน เพื่อนำไปใช้ปล่อยสินเชื่อคุณภาพดีให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายใหม่ต่อไปได้ ซึ่งจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า 2 เท่าจากมูลค่า NPLs ที่ขายออกไป