SME Development Bank ร่วมพิธีเปิดงานเสวนา SME D Talk “คนไทยรวยได้!! ด้วยเกษตรนวัตกรรม!!”

0
1609

     

     

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานเสวนา SME D Talk “คนไทยรวยได้!! ด้วยเกษตรนวัตกรรม!!” ซึ่งจัดร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รายการลับคมธุรกิจ เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ด้วยประสบการณ์จริงจากนักวิชาการ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาคเกษตรไทยก้าวสู่ Agribusiness รวมถึงช่องทางการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของธนาคาร โดย  ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับภายในงาน เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล