SME Development Bank ชูหลักสูตร “SME-D Scaleup” จับมือ มจธ. ติดปีกธุรกิจ SMEs4.0 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม

0
1824

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (ธพว.หรือ SME Development Bank) กล่าวว่า ธพว. สร้างกระบวนการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด ความรู้คู่เงินทุน    จนออกมาเป็นหลักสูตร SME-D Scale Up (Entrepreneur To Awesome)    ติดปีกธุรกิจ SMEs 4.0   ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อบ่มเพาะกลุ่มลูกค้า ธพว.เชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ลูกค้าธนาคาร 2 กลุ่ม คือกลุ่มลูกค้าชั้นดีเพื่อต่อยอดกิจการแข็งแรงเติบโตและลูกค้ากลุ่มที่มีปัญหาสถานะอ่อนแอเพื่อเข้าดูแลเป็นพิเศษให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ โดยใช้ความสำเร็จของเฟรนไชส์โครงการชื่อดัง อย่าง SME-D Scale Up ความรู้คู่เงินทุน ที่ ธพว. ดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆผลิตผู้ประกอบการหลากหลายกลุ่มไปโลดแล่นในสนามธุรกิจยุค 4.0 อย่างแข็งแรงมาแล้วเป็นต้นแบบ

และสำหรับโครงการนี้ ธพว.ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการหลักสูตรดังกล่าวขึ้นโดยเฉพาะเพื่อดูแลลูกค้า โดยหลักเกณฑ์จะคัดเลือกลูกค้าจะใช้วิธีเชิญเข้าร่วมโครงการส่วนหนึ่งและอีกส่วนจะให้สมัครเข้ามาอบรม รวมทั้งหมด 50 กิจการ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้กระบวนการมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่เน้นการเปลี่ยนแปลงมุมมองทัศนคติในการบริหารจัดการธุรกิจด้านต่างๆ เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือทำ ด้วย “Rich Model” เพื่อให้เกิดไอเดียกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดธุรกิจเติบโตและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ พร้อมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก มจธ.ช่วยวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น ณ สถานประกอบการของธุรกิจ เช่น ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ ด้านบัญชีและด้านมาตรฐาน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยต่อยอดธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก้ปัญหาจริงเพื่อปรับปรุงกิจการได้ตรงจุด และการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจาก ธพว. ทั้งสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 สำหรับนิติบุคคล ดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี คงที่ตลอด 7 ปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดอกเบี้ย 3% ต่อปีช่วง 3 ปีแรก และสินเชื่อ Transformation Loan สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรดอกเบี้ย4%ต่อปีเป็นต้น

“หลักสูตรนี้ เป็นความพยายามของธนาคารที่จะดึงผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ และสร้างโอกาสเข้าถึงความรู้ด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่อง ด้วยในสนามแข่งขันเชิงธุรกิจสิ่งสำคัญคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร SME-D Scale up (Entrepreneur To Awesome) ติดปีกธุรกิจ SMEs 4.0 เน้นการสร้างไอเดียความคิดสร้างสรรค์พัฒนาต้นแบบธุรกิจโดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาเสริม โดยคณาจารย์จาก มจธ. ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญรอบด้านลงภาคสนามให้คำปรึกษาทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา ณ สถานประกอบการโดยตรง ช่วยการเพิ่มยอดขายหรือลดต้นทุนการผลิต โดยมีเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจาก ธพว.พร้อมสนับสนุนกิจการต่อยอดธุรกิจเติบโตต่อไปด้วยอีกทาง” กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าว

สำหรับหลักสูตรเปิดรับ 2 รอบ รอบที่ 1 วันที่ 3-5 ต.ค. และ 11-12 ต.ค. 2561 และรอบที่ 2 วันที่ 7-9 พ.ย. และ     15-16 พ.ย.2561 ด่วน! รับจำนวนจำกัด (เฉพาะลูกค้า SME Development Bank รับสิทธิเท่านั้น)

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสำรองที่นั่งด่วน โทร02-265-4494, 02-265-4097 หรือ Line@:@powersmethai
คลิก https://coreportal.smebank.co.th/register_event.php?apply_id=135
รับจำนวนจำกัด ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย