SME D Bank ร่วมช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs แจกคอร์สเรียนออนไลน์สายธุรกิจ ฟรี!

0
1278

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  ช่วยเหลือลูกค้าธนาคาร และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด 19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเปิดหลักสูตร E-learning เกี่ยวกับธุรกิจ 4 หลักสูตร ให้เรียนฟรี ผ่านระบบออนไลน์   เพื่อพัฒนาทักษะระหว่างอยู่บ้าน   โดยแต่ละหลักสูตรล้วนมีเนื้อหาเข้มข้น สั้น กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะกับการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ประกอบด้วย
1.      ศาสตร์การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สร้างธุรกิจให้ติดปีก (Business Plan)
2.      การวางแผนธุรกิจด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Business Model Canvas)
3.      บัญชีง่ายๆสำหรับผู้บริหาร 1 (Accounting for Non-Accountant)
4.      บัญชีง่ายๆ สำหรับผู้บริหาร 2 (Advanced Accounting for Non-Accountant)
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์ ได้ที่    https://bit.ly/2xAPWbo  ตั้งแต่วันนี้   – 15 เมษายน 63 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์การรับเข้าร่วมกิจกรรมตามลำดับการสมัครลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ โทร. 081-483-5524
Facebook Page :  powersmethai (ศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี)  Line : @powersmethai