SME D Bank มอบรางวัลสุดยอดเครื่องแกงไทย หนุนเติมนวัตกรรมก้าวไกลไปตลาดโลก  

0
460

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า ธพว. ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดกิจกรรม “SME D Scale up Curry & Herb Innovation ติดปีกธุรกิจเครื่องแกง อาหาร และสมุนไพรด้วยนวัตกรรม” ส่งเสริมเอสเอ็มอีกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงสด และเครื่องแกง นำนวัตกรรมมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดให้ผลิตภัณฑ์ โดยคัดเลือกจากผู้ประกอบการ 50 ราย รับเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท ซึ่งผลการคัดเลือก ได้แก่ รางวัลที่ 1 นางสาววิมาลา สุธีอดิศัย หจก.วิทิศ ครีเอชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง ผลิตน้ำราดหมูแดงสำเร็จรูปพร้อมทาน รับเงินรางวัล 40,000 บาท , รางวัลที่ 2 นางสาวศิริพร พนาพุฒิกุล บริษัท พีอันต้า จำกัด ผลิตซอสแกงไทยพร้อมทาน รับเงินรางวัล 30,000 บาท , รางวัลที่ 3 นายปพนพัทธ์ อธิษฐ์ดิษฐ์ บริษัท นิวทริไฟว์ ฟู้ด จำกัด ผลิต ซุป 5 หมู่ สำหรับเด็กและทารก รับเงินรางวัล 20,000 บาท และ รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นายปรมินทร์ ประสิทธิเม CDC Health care เก๊กฮวยขาวสกัดรักษาไมเกรน และนางสาวศุภวิญญ์ ธนศุภฤกษ์ Shabu kamui ผลิตน้ำซุปชาบู รับรางวัลละ 5,000 บาท โดยธนาคารเตรียมสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ สนับสนุนผู้ประกอบการนำไปใช้ต่อยอดขยายตลาดส่งออกต่อไป