SME D Bank ปลื้มลูกค้าคว้ารางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2019

0
113

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสลูกค้าผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนเติมความรู้คู่เงินทุนจากธนาคาร 10 ราย สามารถคว้ารางวัลผู้ประกอบการ THAILAND TOP SME AWARDS 2019 จัดโดย นิตยสาร Business+ เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ