SME D Bank จับมือ 3 พันธมิตร สร้างตลาดปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี

0
262

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) “โครงการร่วมใจ สร้างตลาดปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี” ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การตลาด และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคลดใช้พลาสติก โฟม หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การยกระดับตลาดสู่ “ตลาดสีเขียว หรือ Green Market” ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่น ผลักดันสินค้าเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ให้สังคมไทยอยู่ดีกินดี โดยธนาคารพร้อมเดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผ่านการ #เติมทักษะ #เติมทุน #เติมคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น