SAM ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ธอส. ศึกษาดูงาน

0
498

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดย นายสหรัตน์ เพ็ญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารทรัพย์สินรอการขาย ให้การต้อนรับ          นายพิศัลย์ กองทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร NPA และคณะทำงาน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ (ธอส.) เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน NPA ของ SAM พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในองค์กรต่อไป ณ สำนักงานใหญ่ SAM อาคาร ซันทาวเวอร์ส เอ เมื่อเร็วๆ นี้