SAM ออกโรงเตือนภัย ประกาศกร้าวพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดหลังพบมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ SAM หลอกลวงลูกค้าซื้อทรัพย์มือสอง 

0
1262

บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM  ประกาศเตือนภัยลูกค้าทรัพย์สินรอการขาย (NPA) หรือทรัพย์มือสองของ SAM  โปรดระมัดระวังมิจฉาชีพหลอกลวง  เนื่องจากขณะนี้ SAM ได้รับแจ้งจากลูกค้าว่ามีมิจฉาชีพรายหนึ่งแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ SAM โทรศัพท์และจัดทำไลน์ (Line OA) ปลอมเพื่อติดต่อลูกค้า รวมทั้งปลอมแปลงบัตรพนักงาน SAM หนังสือมอบอำนาจ สัญญาซื้อขาย และหลอกลวงลูกค้าชำระเงินซื้อทรัพย์สินโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล    ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ SAM พร้อมดำเนินการกับบุคคลดังกล่าวตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด

จากกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าว SAM  ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL)  และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของประเทศ ขอเรียนให้ทราบว่า SAM มีความห่วงใยและมิได้นิ่งนอนใจ  เนื่องจากก่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดต่อลูกค้าหรือบุคคลที่สนใจซื้อทรัพย์รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยผู้บริหารระดับสูง ได้มีคำสั่งเพิ่มความระมัดระวังและยกระดับความสำคัญต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ในขั้นสูงสุด  และ ขอย้ำว่า SAM ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระหรือโอนเงินค่าซื้อทรัพย์เข้าบัญชีส่วนบุคคลทุกกรณี  

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  รวมทั้งป้องกันมิให้มิจฉาชีพหลอกลวงและแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  หากเกิดเหตุการณ์ที่น่าสงสัยหรือไม่แน่ใจ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของ SAM ได้โดยตรงที่ Call Center 02-686-1888  รวมทั้งขอให้ลูกค้าสังเกตรูปแบบของ Line OA ของจริงของ SAM ได้แก่ จำนวนสมาชิกที่มากกว่า 30,000 คน ชื่อไลน์ ID ของ SAM คือ @samline เท่านั้น  

เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่มีบทบาทในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม