SAM ร่วมงานไกล่เกลี่ยฯ ของกรมบังคับคดีปี 61 ช่วยลูกค้าปรับหนี้ได้แล้ว 100 ล้าน

0
608

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM  ได้รับความอนุเคราะห์จาก กรมบังคับคดี ในการเข้าร่วม  “โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  ครั้งที่ 3  ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา  โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (คนกลาง) อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมบังคับคดีตลอดปี 2561 ส่งผลช่วยให้ลูกค้าของ SAM มีโอกาสแก้ไขปัญหาหนี้สิน ประสบความสำเร็จในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับ SAM จนได้ข้อยุติ คิดเป็นภาระหนี้รวมสูงถึง 106.41 ล้านบาท นับเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนและสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม