SAM บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขาดแคลน 2 แห่ง

0
780

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนวัดกรับพวง และโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ จ.พิษณุโลก เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน โดยมีคุณครูผู้แทนจากโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ของ SAM อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เมื่อเร็วๆ นี้