Private Banking ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ปฏิวัติบริการ private bank แบบครบวงจร

0
1131

จิตติวัฒน์ กันธมาลา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนบดีธนกิจธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทางการเงินและการลงทุน พร้อมส่งมอบบริการ private bank แบบครบวงจร โดยให้คำปรึกษาที่เน้นกระจายการลงทุน (Asset Allocation) ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสามารถลงทุนในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลบาทผ่านศูนย์กลางทางการเงินได้ทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้ลูกค้าแต่ละรายบุคคล โดยอาศัยเครือข่ายที่แข็งแกร่งในสิงคโปร์ ประเทศอื่นๆในอาเซียน และสหราชอาณาจักร ทำให้สามารถส่งมอบบริการได้กว้างขวาง ครบวงจร ผ่านผู้แนะนำการลงทุนที่ประจำอยู่ในประเทศไทยเพียงจุดเดียว ลูกค้าจะได้รับคำปรึกษาที่ใกล้ชิด สะดวกสบาย ประหยัดเวลาและทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มซีไอเอ็มบี จะสามารถช่วยลดต้นทุนของการทำธุรกรรมของลูกค้าได้อีกด้วย