President ซัคเซสมอร์ ส่งมอบแนวคิดการทำธุรกิจ กับงาน Your Success “ความสำเร็จของคุณ” จ.เชียงใหม่

0
1410

1.your success ชม._๑๘๐๒๒๓_0141

2.your success ชม._๑๘๐๒๒๓_0125          3.your success ชม._๑๘๐๒๒๓_0132

4.your success ชม._๑๘๐๒๒๓_0106          5.your success ชม._๑๘๐๒๒๓_0138

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดงาน Your Success “ความสำเร็จของคุณ”ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ จัดงาน Your Success “ความสำเร็จของคุณ” โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร ได้เดินทางไปให้แนวคิดในการทำธุรกิจ และโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 900 คน เพื่อเดินตามพันธกิจขององค์กรในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนเมื่อเร็วๆนี้