Onleadership “ผู้นำกับ 8 การเลือกเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน”

0
884

ชีวิตคือการเลือก เลือกแบบใดก็ได้แบบนั้น ในขณะที่เราสวมบทบาทของการเป็นผู้นำนั้น การเลือกก็เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความสำเร็จเช่นกัน และการเลือกที่สำคัญคือการเลือกที่เกี่ยวข้องกับ 8 สิ่งต่อไปนี้ครับ

1.เลือกความสำเร็จแทนการทำให้ทุกคนพอใจหรือทำให้ใครบางคนพอใจ

ผู้นำหลายคนมีความกังวลใจว่าผู้อื่นจะไม่ชอบหรือไม่พอใจในสิ่งที่เราตัดสินใจทำ ความรู้สึกเหล่านี้อาจทำให้เราไม่กล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำจริงๆ ดังนั้น หากคุณต้องการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน คุณต้องกล้าตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่สร้างความสำเร็จภายใต้หลักการและค่านิยมที่ถูกต้องมากกว่าการเลือกทำเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของใครบางคนอย่างผิดๆ

2.เลือกความสำคัญแทนความปลอดภัย

จงระวังในการเล่นอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยแต่มันเสี่ยงภัยต่อทั้งตัวคุณเองและองค์กรผู้คนส่วนใหญ่มักยึดติดอยู่กับสิ่งคุ้นเคยเดิมๆที่เคยได้ผลลัพธ์หรือให้ความสบายใจ แต่ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง ไม่มีการยึดติดใดที่ทำให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้ตลอดไป ดังนั้น ผู้นำจึงต้องเลือกสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จมากกว่าสิ่งที่เรารู้สึกปลอดภัย แม้สิ่งนั้นจะมีความเสี่ยงผสมอยู่บ้าง ก็ต้องใช้ความกล้าหาญในการเรียนรู้และลงมือทำ

3.เลือกความเป็นไปได้ในอนาคตมากกว่าเงินทองระยะสั้น

หลายคนเลือกทางเลือกหรือการกระทำที่ทำให้ได้เงินทองจำนวนมากในระยะสั้นๆโดยไม่มองความก้าวหน้าและความยั่งยืนในอนาคต จึงมักมองข้ามเรื่องของการได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า การอยู่ในแนวโน้มของการเติบโตและการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ และไม่ยอมจ่ายก่อนแล้วค่อยรับกลับภายหลัง ผู้นำที่ดีต้องเลือกเส้นทางที่มีความเป็นไปได้ต่อการเติบโตในอนาคตโดยยอมจ่ายราคาด้วยความทุ่มเทในการทำงานและการเรียนรู้

4.เลือกพัฒนาตนเองแทนการหาความสุขระยะสั้น

โลกภายนอกองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มข้นขนานหนักทุกๆวัน ผู้นำที่ดีจึงต้องมีนิสัยการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและตลอดชีวิต มันเป็นการใส่ปัจจัยนำเข้าในตัวของผู้นำ เพื่อให้สามารถประมวลผลผลิตออกมาเป็นความคิดและแผนงานที่ใช้การได้อยู่เสมอ แต่ถ้าเราเน้นเสพสุข ทิ้งเรื่องการเรียนรู้พัฒนาตนไป เราก็จะกลายเป็นผู้นำที่หมดอายุในที่สุด

5.เลือกการมีโฟกัสแทนการจับปลาหลายมือ

ในจังหวะหนึ่งของชีวิต จะมีหลายเรื่องที่น่าสนใจเข้ามาพร้อมๆกัน บางคนเลือกที่จะคว้ามันไปเรื่อยโดยขาดโฟกัสที่ชัดเจน ทำให้พลังสมอง พลังเงินและพลังผู้คนกระจัดกระจาย ผู้นำที่ดีจึงต้องตัดสินใจเลือกงาน เลือกแผนงานหรือเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุด จากนั้นให้ใส่พลังโฟกัสเข้าไป จึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้

6.เลือกคุณภาพชีวิตแทนปริมาณ

ในโลกนี้มีสองสิ่งสำคัญที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเสมอ นั่นคือปริมาณกับคุณภาพ ถ้าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีแต่ปริมาณ ไม่มีคุณภาพ เราจะเหนื่อยแต่ไม่สามารถสร้างชีวิตที่ดีได้ ดังนั้น ผู้นำจึงต้องตัดสินใจเลือกคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยเริ่มจากการเลือกใช้เวลากับคนสำคัญ งานสำคัญ และกิจกรรมสำคัญ อย่าเป็นคนที่อะไรก็ได้จนไม่เป็นตัวของตัวเอง

7.เลือกความเป็นเลิศแทนแค่พอผ่าน

ไม่มีใครประสบความสำเร็จจากการทำสิ่งที่แค่พอผ่าน ผู้นำจึงต้องมีมาตรฐานในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้นตั้งแต่มาตรฐานด้านร่างกาย ความคิด ความรู้ ความสามารถ พลังทีมและผลงานจงอย่ายอมรับอะไรที่แค่พอผ่าน เพราะมันจะสะท้อนความไม่คู่ควรของเราจนผู้คนไม่ยอมรับ เราจึงต้องขับเคลื่อนจากระดับมาตรฐานเพื่อก้าวไปสู่ระดับเป็นเลิศในที่สุด

8.เลือกการเพิ่มคุณค่าแทนการย่ำอยู่กับที่

ทุกๆความสำเร็จที่เราเคยทำได้ จะคงอยู่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่มี       การกระทำเดิมๆที่ทำให้เราสามารถเป็นแชมเปี้ยนที่อมตะได้ มีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะมีสิทธิ์ได้เล่นต่อ นั่นก็คือการคิดหาทางพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ โมเดลใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณค่าของเราให้ยังคงว้าวในความรู้สึกของลูกค้าอยู่เสมอ จงอย่าย่ำอยู่กับที่นานจนเกินไป เราต้องก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยการรเพิ่มคุณค่าอยู่ตลอดเวลา