OCEAN LIFE ไทยสมุทร เดินหน้าลุยการตลาดยุคดิจิทัล พัฒนาบุคลากรเติมความรู้จากGoogle

0
399

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิตพร้อมรับการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึงได้เดินหน้าพัฒนาความทันสมัยให้บุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้างความโดดเด่นในรูปแบบที่แตกต่าง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า โดยคุณอังคณา โรจน์เพ็ญเพียร Business Strategy Manager – Google Marketing Solutionsได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “Winning Digital in the future with Google”ให้กับพนักงานและผู้บริหารนำทีมโดยคุณเปี่ยมศิริ ตันติ์สุวรรณา ผู้อำนวยการสำนักอาวุโสซึ่งในปัจจุบันGoogle Properties มี 7 แพลตฟอร์มหลักที่มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งพันล้านคนนับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการเข้าถึงลูกค้า เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปต่อยอดในการออกแบบการให้บริการที่ตอบโจทย์ ก้าวสู่ความเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าตลอดไป