OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัด OCEAN SHARING นำทีมมืออาชีพแบ่งปันประสบการณ์ด้านประกันชีวิตสู่น้อง Gen Z

0
1159

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z โดยจัดโครงการ OCEAN SHARINGโดยนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมแบ่งปันความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ในหัวข้อ Pricing Actuarial, Underwriter, Claim assessorและ Risk Management โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย พิจารณารับประกัน และความเสี่ยง ประกอบด้วยคุณมัณฑณา  ฉิมม่วง, คุณเวชศาสตร์  เรืองโสภิษฐ์และคุณมเหศวร  นิธิกุลโชติรัตน์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมพื้นฐานให้กับน้องๆGen Z นำไปต่อยอดแนวคิดพัฒนาตนเองสู่เส้นทางการทำงานในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตอยู่ในอัตราก้าวหน้าทุกปีและ OCEAN LIFE ไทยสมุทรพร้อมมอบโอกาสในวิชาชีพสายประกันชีวิตให้กับน้อง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป