NVD จับมือสิงห์ อาสา ชวนลูกบ้านร่วมกิจกรรม “NIRVANA Family ทำดีเพื่อน้อง”

0
349

Nirvana Daii_CSR

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) หรือ NVD(ที่ 7 จากซ้าย)พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมงานสิงห์ อาสา และลูกบ้านในโครงการของเนอวานาร่วมส่งมอบเครื่องนุ่งห่ม เสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เด็กนักเรียนชาวเขาที่มีความเป็นอยู่ลำบาก และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโครงการ “NIRVANA Family ทำดีเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต บ้านห้วยส้านลีซอ ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้