NEW LIFE GRAND RALLY ครั้งที่ 6 “The Year of Change

0
768

1.

นิว ไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด โดย”คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล ประธานกรรมการบริหาร จัดงาน ประดับเข็มเกียรติยศงาน New Life Grand Rally ครั้งที่ 6 “The Year of Change” เพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตปุยฝ้าย AF ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ

15. 16. 18. 28. 27. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 28.