Medical Device Inno Awards 2018

0
3363

งานที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และรวมไปถึง ประชากรในประเทศที่มีกลุ่มผู้พิการ ทางสถาบันพลาสติก จึงได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการที่ให้บุคคลทั่วไปและ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาได้มีบทบาทส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้ในอนาคต โดย ณ ตอนนี้ อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศยังคงมีข้อจำกัดในการเข้าถึง เพราะ ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งยังขาดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้นงานนี้นับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ โดยใช้วิธีการสร้างนวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ สิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญคือ นวัตกรรมที่พัฒนาและสามารถต่อยอดจนไปถึงสามารถผลิตและนำมาทดลองใช้ได้จริง จึงมีการจัดการประกวดแนวคิดนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ หรืองาน Medical Device Inno Awards 2018 ขึ้น ภายใต้แนวคิดเพื่อสนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าของคนไทย เพื่อลดทอนขจัดอุปสรรคในการดำรงชีวิต ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการให้ดีขึ้น โดย คณะผู้จัดงานคาดหวังว่า การประกวดครั้งนี้สามารถเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยอาจถูกต่อยอดในเชิงธุรกิจ ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจองค์รวมอีกด้วยปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ประมาณ 81 ผลงาน

     

     

และมาถึงช่วงตัดสินโดยมี ท่านรองภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัลแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รางวัลในครั้งนี้ โดยรางวัลที่ได้มอบให้กับผู้ที่สนใจเข้าแข่งขันในครั้งนี้ มีรางวัลชมเชย 5000 บาท 6 รางวัล

1.Salcity เครื่องมอนิเตอร์ความเค็มสำหรับผู้สูงอายุ

2.แขนกลเทียมควบคุมด้วยคลื่นไฟฟ้า

3.เครื่องสั่นปอดสลายเสมหะ

4.Ready Ring Display

5.Shoes Mono

6.Wheel Care

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ผลงาน Dressing Support of Tibia

 

โดย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ผลงาน Chersorb

 

และรางวัลชนะเลิศได้เงินรางวัล 100,000บาท บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ผลงาน เครื่องยกตัวเอนกประสงค์

 

 

โดยภายในงานได้ร่วมยินดีกับผู้เข้าแข่งขัน และถ่ายภาพหมู่กับผู้ที่ได้รางวัล ในโอกาสนี้ท่านรองภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมประธานในพิธี และนายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ และ แสดงความยินดี โดยงานจัดขึ้นชั้น2 ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ห้างสยามพารากอน เมื่อเร็วๆนี้