Maxx Inter Network ร่วมกันส่งความสุขให้กับน้องๆ ในวันปีใหม่

0
335

บริษัท Maxx Inter Network ร่วมกันส่งความสุขให้กับน้องๆ ในวันปีใหม่ วันที่เต็มไปด้วยแสงไฟในเมืองหลวง เราขอมอบของขวัญปีใหม่ แต่น้องๆเหล่านี้อยู่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ทางบริษัทและตัวแทนของ บริษัทได้ส่งอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์ เพื่อนำเอาไปติดตั้ง ให้น้องๆได้มีไฟฟ้าใช้ โดยมอบให้กับ กลุ่มอาสาแบ่งปันเพื่อพี่น้องหลังเขา ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือชาวไทยภูเขาที่ ม.7 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น