LPN ทำความดีสู่สังคม มอบทุนที่พักอาศัยแก่นักศึกษา

0
1464

เมื่อเร็วๆนี้ นายมณเฑียร วีโรทัย ผู้อำนวยการสถาบันแอล.พี.เอ็น. ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN ACADEMY) (ที่ 2 จากขวา) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(RMUTT)ภายใต้โครงการ “LPN SCHOLARSHIP” เพื่อมอบทุนการศึกษาด้านที่พักอาศัยแก่นักศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปี จำนวน 100 ทุน 50 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 12 ล้านบาท (เทียบจากราคาค่าเช่า 5,000 บาทต่อยูนิต เป็นเวลา 4 ปี)โดยนำร่องโครงการแรก “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (อาคาร C2)” และพิจารณาคุณสมบัติโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจากความประพฤติและผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนที่พักอาศัยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด โดยเป็นนักศึกษาที่เข้าใหม่หรือกำลังศึกษาอยู่ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ลดความกังวลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยคอนโดลุมพินีนอกจากนั้นบริษัทยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุดด้วยการเป็นพนักงานขายเสริม ณ โครงการ “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1”อันเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานและยังมีโอกาสร่วมงานกับ LPN ในอนาคตอีกด้วย