LPNมอบเสื้อแก่สภากาชาดไทย วันบริจาคโลหิตโลก

0
1179

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN)โดย นางสาวนิตยา วงศ์ทวิลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) เป็นตัวแทนมอบเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561”(World Blood Donor Day 2018) มูลค่า 250,000 บาท แก่ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย (กลาง) เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกสำหรับประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิต ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการบริจาคโลหิตและร่วมกันเป็นผู้ให้กับการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ตลอดจนกระตุ้นให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพออย่างสม่ำเสมอแก่ผู้ป่วยซึ่ง LPN สนับสนุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 ปีแล้ว